Category Archives: Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh – TB32

Để đẩy mạnh công tác đào tạo y tế chuyên ngành, phát triển nguồn nhân lực y học và y học biển, nhằm bảo đảm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho các lực lượng lao động trên vùng biển đảo, và nhân dân trong nước.  Trung tâm đào tạo Y học […]

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH CHO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN

 Trung tâm đào tạo Viện Y học biển thông báo tuyển sinh đào tạo xác nhận quá trình thực hành cho các điều dưỡng viên mới.  Sau khi hoàn thành khoá học, học viên được cấp giấy xác nhận quá trình thực hành sử dụng để làm chứng chỉ hành nghề và sẽ có cơ […]