ban lãnh đạo viện y học biển qua các thời kỳ

TTND.GS.TS Nguyễn Trường Sơn

Nguyên Viện trưởng

NGND.GS.TS Phạm Văn Thức

Phó Viện trưởng

 từ 3/2004 đến 10/2006

TTƯT. BSCKI Trương Thị An

Phó Viện trưởng

 

TTƯT.PGS.TS Trần Thị Quỳnh Chi

Viện trưởng

TS.BSNT Nguyễn Bảo Nam

Phó Viện trưởng

ThS.BS Triệu Thị Thúy Hương

Phó Viện trưởng

Đ/c Lương Xuân Tuyến

Chủ tịch

Đ/c Trịnh Thị Nhung

Phó Chủ tịch

Đ/c Đinh Thị Hà Giang

Bí thư

Đ/c Nguyễn Thị Vân Anh

Phó Bí thư