Category Archives: Tin tức tổng hợp

220/YHB-KD Cung cấp hồ sơ năng lực và báo giá dịch vụ tư vấn

Kính gửi : các công ty cung ứng dịch vụ có năng lực Viện Y học biển đang có kế hoạch triển khai lựa chọn nhà thầu cung cáp hóa chất xét nghiệm năm 2024 -2025 của Viện Y học biển. Kính mời các công ty cung ứng dịch vụ có năng lực cung cấp […]