Category Archives: Thông báo

258-YHB Công văn đề nghị hỗ trợ thiết bị y tế

Viện Y học biển là đơn vị trực thuộc Bộ Y tế có trụ sở đặt tại thành phố Hải Phòng với chức năng nhiệm vụ chính là nghiên cứu khoa học, đạo tạo nguồn nhân lực y tế, khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người lao động biển và nhân […]

220/YHB-KD Cung cấp hồ sơ năng lực và báo giá dịch vụ tư vấn

Kính gửi : các công ty cung ứng dịch vụ có năng lực Viện Y học biển đang có kế hoạch triển khai lựa chọn nhà thầu cung cáp hóa chất xét nghiệm năm 2024 -2025 của Viện Y học biển. Kính mời các công ty cung ứng dịch vụ có năng lực cung cấp […]